Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A www.visualgo.hu online áruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) az Visual Go Kereskedőház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2455 Beloiannisz, Szeptember utca 14.; cégjegyzékszám: Cg.07-09-028839; adószám: 14040346-2-07.; a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető”) üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: +36-20 613 0130

E-mail: info@visualgo.hu

1.3. A Szolgáltatót Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejegyezte. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:

NAIH-74173/2014. Nyilvántartásba vevő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1.4. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (ezek bármelyikével) a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásai igénybe vevő (a továbbiakban: „vevő” vagy „vásárló”) között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ ÁSZF”) rendelkezéseinek megfelelően szerződés jön létre.

1.5. A vevők mint a Webáruház használói, kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az weboldalt nem használhatja, a Webáruházban megrendelést nem adhat le, nem vásárolhat. A vevő a Webáruházban adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szolgáltató kezelje.

1.6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház weblapján történt megjelentés időpontjától hatályos. Azon vevők, akik nem értenek egyet a szabályok módosulásával, nem jogosultak a továbbiakban vásárolni. A változtatások a már megkötött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. A megrendelések leadása kizárólag a Webáruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.visualgo.hu webcímen. A megrendelés nem kötött előzetes regisztrációhoz, de lehetőség van regisztrálni, a teljeskörű felhasználói kiszolgáláshoz ajánlott.

2.2. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vevők részére. A rendelés leadása előtt a vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén (bizonyos termékek, nagy rendelési érték, szokásoshoz képest nagy mennyiség, stb.) a megrendelést csak és kizárólag egyedi írásbeli szerződés megkötése esetén teljesíti, mely esetben a vevőt tájékoztatja arról, hogy csak személyes megrendelést követően vagy írásbeli szerződés megkötését követően teljesít, a létrejött szerződés feltételei szerint. Ezen esetekben tehát egyáltalán nem jöhet létre szerződés a Webáruházban.

2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan, hiányosan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és az ezzel felmerült kár a vevőt terheli.

2.5. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Vevő elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a vételár visszafizetésén felül kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb kompenzációra.

2.6. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vevő és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A vevő a megrendelés elküldésével az adásvételi szerződés feltételeit elfogadja. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató és vevő között csak és kizárólag a Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozatával jön létre a szerződés (a vevő által megadott e-mail címre küldött visszaigazoló üzenet, nem a Webáruház felületén lévő üzenet, mely szerint rögzítésre került a megrendelés), ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól, a vevő nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni. Felek elfogadják, hogy a fentiek szerint kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, melyre a jelen ÁSZF rendelkezési is irányadóak, a szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben pedig Magyarország joga az irányadó. A szerződés magyar nyelven jön létre és utóbb hozzáférhető.

Szolgáltató a termékek kiszállításával együtt a jogszabály szerint írásbeli megerősítést küld a szerződésről, amely a termékekhez küldött számlán is szerepelhet. A Webáruház a szerződést elektronikusan iktatja, és törvény szerint előírt határidőig tárolja.

2.7. A vevő által a megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Fiókom” menüpontban. A vevő megrendelési szándékát a termék kosárba helyezésével kezdeményezi, ezután visszatérhet a termékek böngészéséhez, vagy folytathatja a vásárlás folyamatát. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A vásárlás befelyezéséhez a Pénztár oldalra irányítja a rendszer a vevőt, ahol megadhatja, illetve módosíthatja az adatait; és elfogadja a szerződési feltételeket. A rendszer felajánlja a fizetés lehetőségeit, és tájékoztat a szállítás díjáról. A megrendelés véglegesítése a megrendelés Webáruház részére elküldéssel ("Küldés" gomb) történik. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az ügyfélszolgálat e-mail címén.

2.8. A Webáruházban feltüntettet árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. Azoknál a termékeknél ahol 0 (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0 Ft-os ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.9. Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „1” Ft-os ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért a Webáruház felelősséget nem vállal, Szolgáltató az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a vevőt.

2.10. Szolgáltató a termékek leírását és technikai ismertetőit a gyártók által részére megadott adatok alapján jelenteti meg a Webáruházban, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termékek tulajdonságait, jellemzőit a gyártók hibásan adták meg.

2.11. A Szolgáltató a kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken az által nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a Webáruház használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.12. A vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.13. Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

3. Szállítási feltételek

3.1. A Szolgáltató a szállítási díjakat pontosan közli a vevővel, így az már a vásárlás előtt ismert lesz a vevő számára. Utánvétes fizetéssel történő rendelés esetén a vételár és a szállítási díj a termék(ek) átvételekor készpénzben fizetendő. Banki átutalással történő fizetéssel történő rendelés esetén a termék(ek) vételárát előre, a szállítást megelőzően köteles a vevő a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Ebben az esetben a Szolgáltató a vételárnak a bankszámláján történő jóváírást követően gondoskodik a csomag elindításáról.

3.2. A készleten lévő termék házhozszállítása általában a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül történik. A rendelésre szállított termékek esetében a szállítási idő általában a visszaigazolástól számított 5-7 munkanap.

A Szolgáltató törekszik a szállítás leghamarabb történő teljesítésére, esetleges késedelem esetén a Szolgáltató a vásárlót értesíti.

3.3. A Szolgáltató a termékeket az GLS futárszolgálattal juttatja el a vevőhöz. A termékek házhozszállítása az ország teljes területén ezen szállítási móddal történik. Személyes átvétel nem lehetséges. A Szolgáltató a házhozszállítást kizárólag Magyarország területén vállalja.

3.4. A csomag érkezéséről a vevő telefonon kap értesítést a kiszállítást végző futártól. A kiszállítás a csomag elindítását követő munkanapon 7-18 óra között történik. A vevő köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, a futárszolgálat új időpont egyeztetése céljából felveszi a vevővel a kapcsolatot, majd az ily módon rögzített új időpontban a szállító ismételten megkísérli a csomag kiszállítását. A második kézbesítés sikertelensége esetén ennek tényéről a szállító értesítést hagy vevő számára.

Amennyiben a vevő tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a csomag elindítást követő 48 órán belül sem kapta még meg a terméket, a Szolgáltató intézkedik a kézbesítés elősegítése érdekében.

3.5. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

3.6. Az át nem vett vagy visszaküldött csomagok visszaszállítási díja a vevőt terheli. Ilyen esetben a csomag újraküldésére, kizárólag a termék vételárának és a szállítási díjnak a Szolgáltató részére történő átutalását követően van mód.

3.7. A házhozszállítás díja: Bruttó 1990 Ft.

A jelen pontban meghatározott díjszabás alól kivételt képezhetnek az akciós valamint a nagy volumetrikus dobozzal rendelkező termékek, melyek esetben az érvényes szállítási díjat a Szolgáltató termékek adatlapján feltűnteti.

3.9. Külön csomagolási költség nem kerül a Szolgáltató által felszámításra.

4. Szavatosság, jótállás

4.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

4.2. Szolgáltató a termékekre a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatosságot és jótállást vállal. Amennyiben a termék gyártója a jogszabályokban meghatározottnál kedvezőbb szavatosságot és jótállást vállal, úgy ezen kedvezőbb jótállás és szavatosság feltételeiről és tartamáról a Szolgáltató a jótállási jegyen tájékoztatja a vevőt. A termék gyártója által vállalt, jogszabályban meghatározottnál kedvezőbb jótállás és szavatosság esetén az igényét a vevő közvetlenül a gyártó felé köteles érvényesíteni.

4.3. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a Szolgáltató általi szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében meghatározott fogyasztási cikkek esetében, ha a vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

4.4. A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzi el a garanciális szervíz.

5. Elállási jog és gyakorlásának feltételei

5.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) tartalmazza. A Rendelet teljes szövege a jelen ÁSZF 1. számú függelékében megtalálható.

5.2. A Rendelet értelmében a vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételétől számított 3 hónapig gyakorolhatja. Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja, mely a futártól kapott nyugtával bizonyítható.

5.3. A Rendelet értelmében vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta.

5.4. Elállás esetén a vevő a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén, megfelelő csomagolásban küldheti vissza a Szolgáltató címére.

5.5. A Szolgáltató a Webáruházban kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon kárai megtérítését, melyek a rendeltetésszerű, de a kipróbáláshoz szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

5.6. A Rendeleten alapuló elállást indokolni nem kell. A Rendelet értelmében az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásbeli elállásnak kizárólag a telefax útján vagy postai úton igazolhatóan megküldött elállás minősül.

5.7. A visszaküldött termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. Utánvéttel visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át. Vevői kérés esetén a Szolgáltató értesíti a Royal futárszolgálatot vevő visszaküldési szándékról, azonban vevő ilyenkor sem mentesül a visszajuttatás költségei alól. Amennyiben a vevő nem a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Szolgáltató a vételárat nem téríti vissza, azonban - előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vevőt terhelik.

5.8. A vevő által jogszerűen gyakorolt elállás kézhezvételét követő 5 napon belül a Szolgáltató írásban igazolja a vevőnek a termék vételárának visszatérítését, melytől számított 5 napon belül a vevő a terméket köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni. A Szolgáltató a vevő által jogszerűen gyakorolt elállástól számított 30 napon belül, a visszaküldött termék átvételét követően téríti vissza a termék vételárát.

5.9. Amennyiben a vevő a Webáruházban minőségi hibás, sérült, vagy más módon csökkent minőségű terméket vásárol, mely állapotról a Szolgáltató a vevőt a megrendelés előtt tájékoztatta, úgy ezen hibára, sérülésre vagy csökkent minőségre hivatkozással a vevő a megrendeléstől nem állhat el, a létrejött szerződést nem jogosult felmondani, tekintettel arra, hogy a megrendelt termék ezen tulajdonságára a Szolgáltató a figyelmét felhívta és annak ismeretében döntött a megrendelésről.

6. A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

 

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

d) Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

e) Bármely szoftver nem megfelelő működése.

f) Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

6.4. Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

7. Hatály és módosítás

 

7.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a vevőket. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, kivéve, amennyiben ehhez a vásárló hozzájárult.

8.2. A Szolgáltató jogosult a vásárlók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárlók által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

8.3. A vásárló a 8.1., illetve 8.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

8.4. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán.

Beloiannisz, 2014. április 3.

Visual Go Kereskedőház Kft

Korlátolt Felelősségű Társaság

1. számú függelék:

 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;

b) automatából történő értékesítésre;

c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött szerződésre.

(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

e) az elállás jogáról (4. és 5. §);

f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;

h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;

c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)

(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.